Aforismer och vardagsnära filosofi – Djupsinniga och lättsamma analyser av livets stora och små frågor.

Kodex och matematiska formler, abstraktionernas budbärare, väger tyngre än materian som förmedlar det konkreta budskapet.


Uppsåtet avgör bevisets trovärdighet. Inte metoderna.

 

 

Kloning är inte ett sätt att leka Gud. Det är ett sätt att leka människa.

 

 

Om vi är slavar under våra gener, vad är då generna slavar under?

 

 

Den metodologiska naturalismen ser kanske inte det naturliga i det övernaturliga eftersom det skulle riskera att tolkas som något övernaturligt i sig.

 

 

Att sätta en tidpunkt för när resultatet av en teori skall äga rum har alltid varit en ändlös jakt på besvikelser.

 

 

Övertygelsen om de olika vetenskapliga resultatens förträfflighet omprövas ständigt på ett sätt som lätt kan förväxlas med både tro och tvivel.

 

 

Den uppfinningsrikedom och effektivitet som vi använt för ta livet av varandra, har gjort mänsklig intelligens till evolutionsteorins största fiende.

 

 

Det finns mycket få nya idéer, men desto fler nya utföranden.

 

 

Schrödingers katt var kanske en hund.

 

 

Om man tror på ett oändligt universum finns det all anledning att fundera på vilken del i vårt inre universum som också är det.

 

 

Om verkligheten inte alltid är vad den synes vara borde det vi anser vara overkligt nästan aldrig vara vad vi tror att det inte är.