Aforismer och vardagsnära filosofi – Djupsinniga och lättsamma analyser av livets stora och små frågor.

Om alla människor plötsligt skulle glömma gud, skulle vår enda chans till gudomlig räddning och belöning kunna avgöras utifrån vår karaktär. På så sätt skulle gud endast kunna rädda de som verkligen förtjänade det, d.v.s. inte särskilt många.

 

 

Religiösa avarter har ofta slående likheter med mänskliga brister.Tro är att acceptera människans bristfälliga kunskap om verkligheten.Utan ett fungerande tvivel kan man inte ta ställning till någonting.


Diskrepansen mellan Bibelns kärleksbudskap och vissa av dess förespråkares attityd till främlingens utsatthet, har sällan varit tydligare.


Kanske behöver både tro och vetenskap omgärdas av en större ödmjukhet inför alla de olika existensernas komplexitet.


Blind tro är som att segla ut på öppet hav utan att bry sig om vädret.De tomma kyrkbänkarna vittnar starkt om respektlösheten mot sekulär gudstro.

 

 

Om de egyptiska prästernas tro kunde förflytta berg kan bygget av pyramiderna ha varit en kärlekshandling till hela mänskligheten. [1 Kor. 13:2]

 

 

Himmelriket kan nog anas när goda handlingar blir lika vanligt som katterna på YouTube.

 

 

Först när religionerna har tystnat kan Gud göra sin röst hörd.

 

 

Om Bibeln hade varit tydlig skulle vi inte behövt en enda predikan.

 

 

Om människan är det viktigaste för Gud borde det viktigaste för människan vara detsamma.

 

 

Vad vore ateisten utan Gud?

 

 

Den största händelsen under ett evigt liv måste vara att någon gång få uppleva slutet.

 

 

Undergången kommer förr eller senare att ske några gånger till efter att den just har ägt rum.

 

 

Minns att tron inte ligger gömd i minnet om du råkat tappa den.


Teodicéproblemet beskriver logikens nödvändighet men inte problemets.

 

 

Att alls svara på frågan om du tror på Gud kräver en djup relation med frågeställaren.

 

 

En sund tro mår bra av att dra jämt med ett intresserat tvivel.

 

 

När vetenskapen gett oss evigt liv behöver Gud hitta en ny skapelsens krona.

 

 

Frågan är inte om en religion är relevant utan om Gud är det.

 

 

Om man tror att Gud är noga med kvalitén på religiösa ritualer bör man fila på formerna.

 

 

Går det att tro på ett evigt liv utan att tro på en högre makt?

 

 

Livet och döden är ett nollsummespel för den matematiskt intresserade.

 

 

De svårast sjuka blir inte friskare av många böner.

 

 

Det ser mörkt ut för ondskan så länge godheten har naturlagarna på sin sida.

 

 

Övertygelsen om de olika vetenskapliga resultatens förträfflighet omprövas ständigt på ett sätt som lätt kan förväxlas med både tro och tvivel.

 

 

Sträck på dig människa. Du är skapad till det.

 

 

Den möjlighet till reflektion som liv ger, gör också konstaterandet av universums existens möjlig. Att reflektera över en skapare på samma premisser blir därför helt analog, eftersom villkoren för sannolikhet alltid är neutral oavsett förekomsten av liv.

 

 

Och människan sade: "Varde slump", och det vart slump.

 

 

Om man tror på ett oändligt universum så finns det all anledning att fundera på vilken del i vårt inre universum som också är det.

 

 

Döden är inte början på något helt nytt, det är fortsättningen på något mycket gammalt.

 

 

Om det ligger någonting i att sanningen skall göra oss fria, bör vi snarast och mer noggrant definiera vad som är sant.