Aforismer och vardagsnära filosofi – Djupsinniga och lättsamma analyser av livets stora och små frågor.

Sakernas tillstånd är en ständigt pågående förändring.



Logik ger en tämligen ineffektiv stabilitet i människans kaosartade upplevelse av tillvaron.


En fiktion som påverkar det verkliga tillhör också verkligheten.



Den som förvägrar en ung människa möjligheten att själv avgöra vem som är vän eller fiende, begår ett brott mot mänskligheten.


Dela endast med dig av åsikter som du är beredd på att mista.



All den kunskap som finns är bara en bråkdel av all den kunskap som gått förlorad.



Människans stora brist är hennes förmåga att formulera tankar med hjälp av åsikter.



Finns det visdom som övergår allt förstånd?

 

 

Kriteriet för att bli medlem i klubben har ingenting med din mänsklighet att göra.

 

 

För att helt avfärda en tanke måste man helt ha satt sig in i den.

 

 

Att bekräfta gamla insikter med nya är trösterikt men inte lärorikt.

 

 

Den mest påtagliga kostnaden i förvärvandet av kunskap är förbrukningen av tid.

 

 

Vad är friheten värd om den används emot oss?

 

 

Hellre en kärleksfull tillvaro tillsammans med idioter än ensamhet tillsammans med övertygelsen om sanningen.

 

 

Den starkaste övertygelsen är också den som är mest förstelnad.

 

 

Olyckor drabbar sällan den impulsive.

 

 

Den största globala orättvisan består i en snedfördelning av godhet.

 

 

Den som vill måla egna åsikter behöver egen färg.

 

 

Ett klart medvetande åtföljs eller består av en ständigt pågående tacksamhet till allt.



–Tärningen är kastad, sa slumpen.

 

 

Det kanske behövs en släng av barnslig nyfikenhet på livet för att bli visare med åren.

 

 

Den mest ambitiösa varianten av effektiv altruism uppvisar ibland smått elitistiska drag.

 

 

Att förändras måste inte alltid leda till förbättring. Förändring kan vara gott nog.

 

 

Den enda sanningen vi kan lita på är den att ingenting är helt sant.

 

 

Att få en människa att handla utan att tänka är dessvärre mycket lättare än att få henne att inse nyttan med att göra det omvända.

 

 

Den objektiva sanningens existens kan endast ifrågasättas inom ramen för subjektiva erfarenheter.

 

 

Ord är alltid otillräckliga. I synnerhet de skrivna.

 

 

Varje sekel har sina tiggare.

 

 

Uniformen sviker aldrig ett sargat självförtroende.

 

 

Ett djurs tillgivenhet existerar bara utifrån mänskliga premisser.

 

 

Det första en nyfödd mister är tryggheten och den fria viljan.

 

 

Under religionens, vetenskapens eller politikens paraply har människan alltid sökt skydd från en störtskur av självförvållad skuld.

 

 

Utan en god avsikt och ett förväntat resultat räknas varken tanken eller handlingen.

 

 

De första skratten är viktigare för ett litet barn än de första stegen.

 

 

Jag tänker på det, alltså finns det.

 

 

Visst hade det varit underbart ifall omgivningen bemötte dig med samma omtanke som när du var ett litet barn.

 

 

Exemplifierad lycka har alltid ett pris, men dess motsats ett obegränsat värde.

 

 

Frågan är vad som händer med individen när folksamlingen bara tittar åt ett håll.

 

 

Sträck på dig människa. Du är född till det.

 

 

Att hålla sina begär i schack kan vara att högt filosofera om dem inför varandra.

 

 

Det mänskligheten först och främst borde göra sig av med är omänskligheten.

 

 

Konflikträdsla är fredens mest trogna följeslagare.

 

 

I orensad jord är alla frön välkomna.

 

 

Ingen ism är utan skuld.

 

 

Den som bygger en mur förstår inte alltid vem den stänger inne eller ute.

 

 

Onda handlingar med goda syften utförs ofta av goda människor med onda förebilder.

 

 

Ett otröstat barn får inga skrubbsår.

 

 

Dina personliga värderingar bekräftar även din grupptillhörighet.

 

 

Dårarna är de lärdes slavdrivare.

 

 

Gör en skönhetsoperation och du bekräftar omgivningens dåliga smak.

 

 

På väg till socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd, passerade hon ännu en gång den där lata tiggaren.

 

 

Det är en framsynt taktik att handla på annan ort om man tycker att barn och barnbarn är en plåga.

 

 

Den autentiska människan glöms bakom onyfikenheten.