Aforismer och vardagsnära filosofi – Djupsinniga och lättsamma analyser av livets stora och små frågor.

Ett ansikte bär på många gränssnitt.

 

 

Gamla träd finner inte sin näring i de ytliga lagren.

 

 

Människans fria vilja är lika karaktärsdanande som fri uppfostran.

 

 

Ingenting existerar som objekt om ingen subjektivt kan bekräfta dess existens.

 

 

Rationaliserade jobb ger plats för meningsfulla arbetsuppgifter, utanför jobbet.

 

 

När våra fordons AI börjar leka Gul Bil med varandra har mänskligheten blivit väl trist.

 

 

Hur vi ser på varandra kanske blir Guds beslutsunderlag för var vi slutligen hamnar.

 

 

Det är dåliga utsikter för goda insikter.

 

 

Att göra rätt och att ha rätt är inte två sidor av samma mynt.

 

 

Bevis är oftast inte mycket mer än en namngivningsprocedur.

 

 

Kultur. En samling utåtriktade verktyg med inåtgående konsekvenser.

 

 

Att försöka hitta slutgiltiga förklaringar är som att vilja sluta tänka.

 

 

Sociala medier skildrar människor lika illa som om vi betraktade dem genom ett fönster.

 

 

Med en väl avvägd sotad blick behöver man inte blunda för ljusstarka åsikter.

 

 

Det första som Gud förvandlade från ingenting till någonting var tvivlet.

 

 

Finns det någonting som kan stå över alternativen?

 

 

Ondskan, den kosmiska dualitetens ständige andrapristagare.

 

 

Det subjektivt konstiga är ofta det objektivt normala.

 

 

Vilken nivå av intelligenta drönare kommer att vara den vi först förlorar kontrollen över?

 

 

Om man sprider glädje blir man gärna glad. Om man sprider ondska blir man, gissa vad?

 

 

Stöp inte ditt barn i andra människors formar.

 

 

Den stora världen låter sig sällan påverkas av den lilla världen kring en individs inre.

 

 

De våldsamma ideologiernas enda avtryck i historien är våldet.

 

 

Du är kanske redan del i ett nyhetsflöde som du själv ännu inte har fått ta del av.

 

 

Främlingar förvandlas gärna till hot för den som inte känner sig själv.

 

 

Ateisten måste ofta finna sig i dilemmat att tvingas tro på sig själv.

 

 

Grova vedklampar brinner bättre än välsnidade träskulpturer.

 

 

Endast en självmedveten evolution eller synteism har förmågan att skapa Gudar.

 

 

Den transhumanistiska människan gör ingen människa glad.

 

 

Gud öppnar aldrig olika dörrar med samma nyckel.

 

 

Förlorad kunskap kan enklast återupptäckas av ett förnyat sinne.

 

 

Vilken mänsklig livserfarenhet kommer en artificiell intelligens att avundas mest?

 

 

Det sista som lämnar oss är behovet av att bli omtyckta.

 

 

Sorg över förlorad rikedom är ett tecken på själslig fattigdom.